بسیاری از هتل آپارتمان ها دارای پارکینگ اختصاصی به منظور آسودگی هرچه بیشتر مسافران عزیز می باشد.